lauantai 12. toukokuuta 2018

POKÉMON-leikkejä


Pokestop
Puolet luokan oppilaista istuu paikoillaan ja puolet liikkuu kävellen luokassa musiikin soidessa taustalla. Kun musiikki pysähtyy, oppilaat jähmettyvät paikoilleen esittäen jotain Pokémonia. Keskustellaan istuvien oppilaiden kanssa, mitä Pokémoneja he tunnistavat. Jähmettyneiltä Pokémoneilta voi myös kysellä tarvittaessa vihjeitä. Kun musiikki lähtee taas soimaan, istumassa olleet oppilaat lähtevät kävelemään luokassa. Pokémonit taas muuttuvat takaisin oppilaiksi ja menevät vuorostaan istumaan. Musiikin pysähtyessä toimitaan kuten aikaisemmin.
Pokémon-teema

Poké-jahti
Valitaan Pokémonit ja kouluttajat. Kouluttajat laskevat kolmeenkymmeneen ja Pokémonit juoksevat piiloon. Kouluttajat alkavat etsiä Pokémoneja. Jos Pokémon löytyy, kouluttaja heittää Poké-pallon (pehmeä pallo) sitä kohti. Pokémon saa väistää, mutta pallosta eli osumasta ei saa karata. Pokémon, joka saatiin viimeisenä kiinni, on voittaja. Kun kaikki Pokémonit on saatu kiinni, aloitetaan leikki alusta.

Pokémon Goes matikka
Piilotetaan koulun käytäville Pokémon-hahmojen kuvia. Jokaiseen kuvaan on lisätty Pokémonin CP eli "voima" kaksi - tai kolminumeroisella luvulla. Oppilaat etsivät aluksi Pokémonit ja merkitsevät vihkoon hahmon nimen ja CP:n. Löydettyään tarpeeksi oppilaat keksivät Poke-laskuja, joita laskevat allekkain ja päässä. Löydetyistä Pokémoneista keksitään myös laskutarinoita, sanallisia tehtäviä. Jos oppilaiden päästäminen Pokémon-jahtiin koulun käytäville on liian haastavaa, kuvat voi kiinnittää myös luokan seinille. Kun oppilaat saavat aluksi etsiä ja löytää, maistuvat laskutkin sen jälkeen makeammalle. Onhan ne sentään juuri löydetyillä Pokémoneilla kuorrutettuja.

Tietokortit
Oppilas valitsee kiinnostavan Pokémonin ja etsii siitä tietoa internetistä ja kyselemällä luokkakavereilta. Tietokorttiin kirjoitetaan hahmon nimi sekä tärkeimmät ominaisuudet. Pokémonista piirretään myös kuva. Tietokorteista löytyy myös lyhyt selostus, miten ja mistä Pokémonin saa kiinni. Oppilaat voivat myös esittää toisilleen lyhyitä kohtauksia kyseisen Pokémonin metsästyksestä.

Omat Pokémonit (KU)
Kuviksen tunnilla oppilaat saavat luoda omat, itse keksimänsä Pokémon-tyypit. Hahmoille tulee keksiä nimi, erityisvoima tai -ominaisuus. Luonnollisesti oma Pokémon tulee myös piirtää ja värittää. Vietetään Poke-tuokiota, jolloin kaikki saavat muuttua itse keksimäkseen hahmoksi ja lähteä vaeltamaan luokassa. Kohdatessaan toisen Pokémonin hahmot tervehtivät ja vaihtavat lyhyesti kuulumisia. Open merkistä luokassa vaeltavat Pokémonit alkavat evolvautua eli muuttuvat hitaasti uudelle kehitysasteelle. Evolvaus muuttaa Poken ilmeen sekä tavan liikkua. Muutaman kierroksen jälkeen ope ohjeistaa Pokémonit muuttumaan lapsiksi ja palaamaan omille paikoilleen.

Pokémon-kieli
Oikeiden ja itse keksittyjen Pokémonien kieli on aivan omanlaistaan. Kun kysyy oppilailta, kuka ymmärtää tai osaa puhua Pokémonia, voi huomata, että luokasta löytyy yleensä useita kielineroja. Yksi oppilaista tulee esittämään haluamaansa Pokea, jolta kysytään erilaisia kysymyksiä. Koska ope ei useimmiten hahmon kieltä ymmärrä, muut oppilaat voivat toimia tulkkeina. 

Pokémon-kisat
Itse luodut Poket liittyvät itse keksittyihin ja nimettyihin ryhmiin. Järjestään ryhmien välillä leikkimielisiä kilpailuja ja tietovisoja, joissa oppilaat eli Pokémonit mittelevät keskenään esim. kouluasioisen osaamisessa. Luokan Poke-ryhmiä voidaan haastaa esim. allekkainlaskukisaan, sanaluokkakisaan, tasapaino- ja tarkkuustehtäviin jne. Myös lukuläksyjä esim. ympäristöopissa voi kysellä Pokémon-ryhmiltä kisailuhengessä.

Pokémonin varjossa
Oppilaat ottavat kuvia Pokémonin varjosta. Kuvaukset suoritetaan pareittain tai pienryhmissä ulkona. Varjon tekemiseen osallistuu 2-4 oppilasta, jolloin hahmolle saadaan tarvittaessa vaikka useampi pää ja monta kättä.

Pokémonit luonnossa
Poke-ulkoilun yhteydessä oppilaat ottavat mobiililaitteellaan kuvia löytämistään Pokémon-hahmoista. Kuvasta tulee löytyä myös jokin tunnistettava kasvi tai eläin esim. Pokémon pihlajan oksalla tai Pokémon ja västäräkki.

Arvaa mikä Pokémon?
Oppilas valitsee jonkun Pokémonin luokan seinältä. Hän esittää hahmoa muille, jotka yrittävät arvata, mistä Pokémonista on kyse. 

Rikkinäinen Pokémon 
Oppilas kuiskaa jonkun Pokémonin vieressään olevan luokkakaverin korvaan. Kuiskaus etenee luokkakaverilta toiselle, kunnes saavuttaa viimeisimmän oppilaan. Lopulta verrataan oliko alunperin lähetetty Pokémon sama kuin, se jonka viimeinen oppilas kuuli.

LEIKKEJÄ TEKOÄLYN KANSSA

Roolileikki - historian merkkihenkilö Pyydetään tekoälyä esittämään jotain historian merkkihenkilöä. Tekoälylle voi tarvittaessa ”opettaa” e...